Wienkra

Autoryzowany partner LG

Eco-Innovation

Ciągłe doskonalenie produktów LG przynosi efekty w postaci mniejszego zużycia energii elektrycznej, przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb konsumentów w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Reguła "20"

Klimatyzatory LG dostosowują się do europejskich regulacji prawnych dotyczących energooszczędności produktów (ErP), wymagających wytwarzania urządzeń charakteryzujących się wysoką wydajnością energetyczną.

Reguła 20

SEZONOWA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Współczynniki SEER oraz SCOP określają realne poziomy efektywności energetycznej oraz wydajności urządzeń klimatyzacyjnych w zależności od konkretnej lokalizacji, na podstawie rzeczywistych warunków użytkowania (z uwzględnieniem pracy urządzeń z różnym obciążeniem w tym postojami oraz w różnych trybach pracy). Wyliczenia uwzględniają różne kombinacje średnich temperatur. Produkty LG w efektywny sposób pomagają oszczędzać energię, poprawiając warunki przebywania wewnątrz pomieszczeń.

Wydajność energetyczna

Klasa wydajności energetycznej

Parametry zużycia energii klimatyzatorów LG są wyszczególnione na standardowej etykiecie wydajności energetycznej, w sposób czytelny i łatwy do porównania z innymi produktami. Im wyższa klasa tym wyższa wydajność urządzenia w danym trybie chłodzenia (SEER) lub grzania (SCOP).

Klasa wydajnosci

Promocje
Nowości