Wienkra

Autoryzowany partner LG

Kontrola jakości

Klimatyzatory LG zanim trafi ą do sprzedaży poddawane są nawet 55 testom, które mają zapewnić najwyższą jakość i niezawodność oferowanych urządzeń.

 • Kontrola jakości Tabela 1

  Bezpieczeństwo

  blokada wentylatora /
  wzrost temperatury wymiennika /
  skraplanie wody /
  EMC /
  błąd przyłączy elektrycznych /
  itp.

 • Kontrola jakości Tabela 2

  Warunki środowiskowe

  wysoka temperatura /
  niska temperatura /
  wilgotność powietrza /
  itp.

 • Kontrola jakości Tabela 3

  Niezawodność

  odpowiedzialność producenta /
  poziom hałasu /
  wibracje sprężarki, obudowy /
  test RPM / itp.

Schemat kontroli jakości

Laboratoria zapewniania jakości

Laboratoria badawcze wyposażone są w certyfi kowane urządzenia i sprzęt, zapewniające niezawodność wytwarzanych produktów i wyposażanie ich w wiodące rozwiązania technologiczne.

Komora testów hałasu Komora testów środowiskowych Testy długości instalacji

Laboratorium LG EnergyLab

Laboratorium LG EnergyLab, położone w małej miejscowości Wargnies-Le-Petit, niedaleko Valenciennes w północnej Francji, jest używane do testów środowiskowych pokojowych i komercyjnych urządzeń klimatyzacyjnych. Celem laboratorium jest zapewnienie niezawodności pracy nowych produktów we wszystkich porach roku, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych, zanim zostaną udostępnione do sprzedaży.

Warunki szpitalne Laboratorium LG

Promocje
Nowości