Wienkra

Autoryzowany partner LG

Green

 • Green Vision

  Green Vision

  Celem LG Elecronics jest osiągnięcie pozycji światowego lidera wśród producentów wytwarzających urządzenia przyjazne środowisku naturalnemu a tym samym świadomie chroniących przyrodę.

  Green Goals

  Dbamy o środowisko poprzez:

  • redukcję gazów cieplarnianych w trakcie całego procesu produkcyjnego,
  • wspieranie podobnych działań u naszych kooperantów,
  • rozwój biznesu opartego na poszanowaniu przyrody jako gwarancji nowych możliwości rozwoju.
 • Green Strategy

  Green Strategy

  LG Elecronics wprowadził system zarządzania mający na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów wywołujących efekt cieplarniany. Dzięki inicjatywom popierającym ochronę środowiska naturalnego, produkty LG Electronics dostarczają dodatkową wartość ich użytkownikom.

  • Unowocześnienie etapu produkcji
   Fabryki emitujące mniej CO2
  • Konkurencyjność produktów
   Produkty o niskiej emisji CO2
  • Efektywność pracy
   Wysoka wydajność energetyczna ograniczająca degradację środowiska
  • Wkład społeczny
   Kreowanie zachowań proekologicznych
 • Green Management

  Tree

  Główne decyzje związane z Green Management są podejmowane przez Komitet Eco-Design, w którego skład wchodzą szefowie laboratoriów pod kierownictwem Dyrektora Technicznego. Komitet wspierany jest przez Komisję Ekspertów Green Product. Członkami są pracownicy działów Badań i Rozwoju, managerowie Green Products oraz Rady Green Marketing, którzy wdrażają założenia proekologicznych strategii marketingowych.

Green Business

Rozwój technologii przyjaznych środowisku naturalnemu gwarantem bezpiecznej przyszłości.

 • Systemy solarne
 • Systemy oświetleniowe
 • Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Systemy uzdatniania wody
 • Smart Grids Business

Naszym celem jest dostarczanie kompletnych rozwiązań systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, których instalacja może być w pełni adaptowalna do każdych warunków środowiskowych zarówno w obiektach dopiero budowanych jak i już istniejących. Zapewniamy naszym Klientom najwyższe standardy komfortu użytkowania naszych systemów o każdej porze roku. Wspieramy budownictwo ekologiczne poprzez opracowywanie i dostarczanie rozwiązań umożliwiających wykorzystanie energii odnawialnych. Przykładem jest system Multi V Water, wykorzystujący energię geotermalną jako stałe źródło ogrzewania i chłodzenia, utrzymujący stałą temperaturę na poziomie 15±5 °C, niezależnie od temperatury powietrza na zewnątrz.

 • Sezon Letni
 • Sezon Zimowy
 • Multi-V Water

Greener products

Strategia Green Products LG zakłada minimalizację ingerencji w środowisko natralne na każdym etapie tworzenia i funkcjonowania produktu, począwszy od wdrażania rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej, po redukcję zużycia materiałów przy konstruowaniu urządzeń, przyczyniając się do poprawy jakości życia każdego z nas.

Strategia Green Product

Green Product Strategy

 • Energia

  Działania koncentrują na 2 kluczowych polach: poprawie wydajności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych w cyklu produkcyjnym.

 • Zasoby naturalne

  Najważniejsze cele: obniżenie zużycia zasobów naturalnych w procesie produkcji oraz używanie materiałów nadających się do powtórnego przetworzenia.

 • Człowiek

  Propagowanie idei życia w zgodzie z naturą.

System oceny Green Product

Eco-Index LG stworzyło własny system 3-stopniowej klasyfi kacji produktów (mierzony liczbą przyznawanych zielonych gwiazdek) w zależności od trzech następujących aspektów: wpływu na klimat, rodzaju używanych w produkcji środków chemicznych oraz rodzaju materiałów z jakich wytwarzane są urządzenia. Naszym celem jest stałe powiększanie oferty produktów o najwyższym stopniu Eco- Index.

Ocena poziomu całkowitej emisji CO2 w procesie produkcji Od 2002 roku LG przeprowadza badania cyklu życia urządzeń (Life Cycle Assessment - LCA) aby ocenić wielkość całkowitej emisji dwutlenku węgla w procesie wytwarzania produktu oraz jego użytkowania. W roku 2011 LG planowało uruchomić proces LCA dla wszystkich linii produkcyjnych co umożliwiłoby stałą i skuteczną ocenę emisji gazów cieplarnianych dla całej gamy urządzeń.

Green Investment

W 2009 roku LG ustanowiło wewnętrzne wytyczne dla wielkości inwestycji w badania i rozwój produktów przyjaznych środowisku naturalnemu. W 2010 roku zainwestowaliśmy 7,2 mln USD w rozwój i badania nad takimi produktami. Większość z tych środków została przeznaczona na podniesienie efektywności energetycznej produktów oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Green Techonologies

LG prowadzi badania celem zmniejszenia negatywnego wpływu produktów na środowisko naturalne, rozwijając linie produktów wysokich wydajności, rezygnując ze stosowania niebezpiecznych surowców w procesie produkcji, projektując urządzenia łatwiejsze w recyklingu oraz budując infrastrukturę umożliwiającą rozwój produktów i technologii przyjaznych środowisku naturalnemu.

Ekologiczne chłodzenie i grzanie

Urządzenia klimatyzacji i ogrzewania LG są stale udoskonalane w kierunku oszczędności energii, redukcji użycia niebezpiecznych materiałów i zwiększenia ochrony środowiska naturalnego. W szczególności szczycimy się bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie wykorzystania energii odnawialnych.

Promocje
Nowości