Wienkra

Autoryzowany partner LG

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

Należy uważnie się zapoznać z procedurą, ponieważ niespełnienie któregoś z punktów może skutkować odrzuceniem zgłoszenia reklamacyjnego !


1. Należy rozpoznać usterkę, zlokalizować uszkodzone/wadliwe komponenty, w razie problemów z rozpoznaniem usterki skontaktować się z Dystrybutorem – Firmą WIENKRA lub działem technicznym Firmy LG.

 

2. Wypełnić formularz zgłoszenia serwisowego KLIKNIJ TUTAJ

W  zgłoszeniu należy:

 • Podać dane klienta ostatecznego, w szczególności datę sprzedaży (od tego momentu liczy się okres gwarancyjny).
 • Podać dane zgłaszającego wraz z datą zakupu sprzętu w Firmie WIENKRA.
 • Dokładnie uzupełnić symbol modelu urządzenia (wersja skrócona oraz rozszerzona (nazwa w nawiasie na tabliczce znamionowej). Jeżeli zgłaszana jest usterka jednostki wewnętrznej należy odpowiednio podać symbole dla jednostki wewnętrznej.
 • Dokładnie uzupełnić numer seryjny reklamowanego urządzenia. (Ponieważ zdarzają się „literówki” w zapisie symbolu modelu oraz numeru seryjnego prosimy o przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej urządzenia.)
 • Dokładnie opisać usterki urządzenia.
 • Podać symbol lub nazwę zamawianych częściW razie braku informacji o symbolu części prosimy o kontakt z Dystrybutorem – Firmą WIENKRA w celu ich ustalenia (zostanie przesłany rysunek złożeniowy urządzenia w celu określenia przez instalatora nr lokalizacji uszkodzonej/wadliwej części).
 • Podać sposób dostawy części (odbiór osobisty lub wysyłka na podany adres).
 • Podać dane osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu) naprawiającej uszkodzone urządzenie.

 

3. Konieczne jest załączenie WYMAGANYCH dokumentów:

 

 • Skany wypełnionej karty gwarancyjnej (strony z zestawieniem urządzeń, danymi urządzeń, instalacji, instalatora, użytkownika oraz adnotacjami dotyczącymi przeglądów oraz napraw).
 • Skan faktury zakupu klienta ostatecznego (ważna jest data zakupu przez klienta).
 • Zdjęcie tabliczki znamionowej uszkodzonego urządzenia, w celu usprawnienia procedury zgłoszenia reklamacyjnego.

 

W PRZYPADKU BRAKU WYMAGANYCH POWYŻEJ DOKUMENTÓW REKLAMACJA NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA!

*(oprócz pozycji 3. C)

 

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po potwierdzeniu zgodności zapisów w Karcie Gwarancyjnej ze stanem faktycznym (na podst. Pkt. 4 Warunków Gwarancji, zamieszczonego w Karcie Gwarancyjnej LG).

Realizacja reklamacji gwarancyjnej odbywać się będzie po podaniu wszystkich zamawianych części niezbędnych do naprawy uszkodzonego urządzenia. Zgłoszenie wysłane bez podanych części nie będzie uznawane.

PO WYKONANIU NAPRAWY UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY Z INFORMACJĄ O SKUTKACH NAPRAWY

 

Promocje
Nowości