Wienkra

Autoryzowany partner LG

Zgłoszenie do uruchomienia systemu Multi V

(prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza i wysłanie minimum 5 dni roboczych przed przewidywaną datą uruchomienia)

Przed przesłaniem zgłoszenia potwierdzam, że zostały wykonane poniższe czynności*

Część mechaniczna:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część elektryczna

 
 
 
 
 
 
Podłączono przewód zasilający agregatów:
Podłączono przewód komunikacyjny – ekranowany:
 
 
 

Część freonowa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Brak pozytywnego potwierdzenia powyższych kwestii może wykluczyć możliwość przyjazdu pracownika technicznego do uruchomienia systemu. Odpowiedzi nieprawdziwe mogą stać się przyczyną konieczności powtórnego wezwania wsparcia technicznego i dodatkowych kosztów.

**Powykonawczy projekt instalacji systemu LATS, uwzględniający długości i średnice instalacji, należy przesłać drogą mailową jako załącznik do zgłoszenia.

UWAGA! W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zgłaszający pokrywa koszty wizyty Inżyniera Wsparcia
Technicznego LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Promocje
Nowości