Wienkra

Autoryzowany partner LG

Tematyka szkoleń:

RAC - Klimatyzatory pokojowe. Szkolenie autoryzacyjne dla instalatorów, serwisantów. Poziom podstawowy.

 • wyjaśnienie podstaw chłodnictwa i klimatyzacji
 • opis technologii inwerterowej;
 • przedstawienie oferty urządzeń;
 • omówienie poprawności montażu;
 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych;
 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

CAC – klimatyzatory komercyjne i multi. Szkolenie autoryzacyjne dla instalatorów, serwisantów. Poziom podstawowy.

 • opis technologii inwerterowej;
 • przedstawienie oferty klimatyzatorów LG;
 • omówienie podstawowych właściwości poszczególnych grup produktowych;
 • omówienie poprawności montażu;
 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych;
 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

Multi V handlowe - Omówienie systemów klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Multi V. Szkolenie dla działów handlowych.

Multi V techniczne - Systemy klimatyzacji Multi V. Szkolenie instalacyjne dla instalatorów, serwisantów. Poziom zaawansowany.

 • omówienie zasady działania oraz koncepcję systemów MINI, PLUS, HR, WATER
 • omówienie różnic między systemami 2-rurowym i 3-rurowym;
 • omówienie poprawnych zasad montażu oraz uruchomienia;
 • omówienie logiki działania poszczególnych funkcji urządzeń;
 • omówienie kodów błędów oraz rozwiązywanie problemów serwisowych;
 • praktyczne zajęcia na działających urządzeniach;

LGMV – program serwisowy. Szkolenie dla serwisów posiadających program serwisowy LGMV.

 • omówienie zasad działania programu;
 • omówienie podstawowych kodów błędów generowanych przez urządzenia;
 • praktyczne ćwiczenia umiejętności posługiwania się programem oraz diagnozy systemów klimatyzacji;

LATSCAD - program doboru urządzeń oraz projektowania przy użyciu programu AUTO CAD. Szkolenie dla projektantów.

Zgłoszenie uczestnictwa możliwe poprzez wysłanie wypełnionego formularza

Kliknij i przejdź do harmonogramu szkoleń

Promocje
Nowości